Header

Wednesday, February 26, 2014

Which databases is this login used in ?

When moving databases and logins, or just cleaning the server of unused logins this script can help you test if a single login is mapped to any databases.

-- =============================================
-- Author: Rasmus Glibstrup, SQLGuyDK
-- Company: it-Craft
-- Create date: 26. Feb. 2014
--
-- Description:   
-- Which databases are a single login mapped to ?
--
-- When moving databases and logins, or just cleaning
-- the logins of the server this script can show you
-- which databases a specific login is mapped to.
--
--
-- DISCLAIMER !
-- THIS CODE-SAMPLE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED  
-- OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR  
-- FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
-- =============================================

-- Change SQLGuy to the login you need to find
DECLARE @LoginName nvarchar(1000) = 'SQLGuy'


DECLARE @SqlStm nvarchar(1000)
Create table #LoginTable(LoginMappedInDatabase nvarchar(1000),LoginName nvarchar(1000),DatabaseUser nvarchar(1000))

DECLARE @DBName nvarchar(1000)
DECLARE dbCursor CURSOR 
FOR SELECT name from sys.databases
Where state_desc = 'online'

OPEN dbCursor

FETCH NEXT FROM dbCursor into @DBName

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
 SET @SqlStm ='INSERT INTO #LoginTable Select ''' + @DBName + ''' as LoginMappedInDatabase,SP.name as LoginName, DP.name as DatabaseUser from sys.server_principals SP inner join [' + @DBName + '].sys.database_principals DP ON SP.sid = DP.sid Where SP.Name=''' + @LoginName + ''''
 
 exec (@SqlStm)
 FETCH NEXT FROM dbCursor into @DBName
END

CLOSE dbCursor
DEALLOCATE dbCursor

Select *
FROM #LoginTable
Drop table #LoginTable

1 comment:

Unknown said...

thuốc bổ khớp glucosaminChondroitin Sulfate kích thích quá trình tổng hợp các Proteoglucan - thành phần cơ bản tạo nên sụn nên có tác dụng tái tạo mô sụn, bảo đảm sụn vừa chắc vừa có tính đàn hồi.
thuốc khớp glucosamine của mỹ MSM (MethylSulfonylMethane) là chất hữu cơ thiên nhiên Sulfur Assimilation được sản sinh từ biển, được gọi là chất chống viêm.
thuoc xuong khop cua my Chất này chiếm vị trí thứ 9 trong hàm lượng khoáng sản cơ thể, tác dụng tối ưu của nó là trị dứt các cơn đau. Chất MSM là chất bột kết tinh tự nhiên, ổn định, không mùi, không có ảnh hưởng đến ruột.
thuoc glucosamin cua my Công hiệu khi dùng MSM trị các cơn đau: Các cơn đau phần lớn tập trung ở tế bào cơ thịt. có nhiều loại cơn đau được quy là do lực áp xuống tế bào, khi tế bào chịu áp lực bên ngoài, nó sẽ trương phù và trở nên viêm.
thuốc xương khớp glucosamine Thông thường, tế bào sẽ mất đi sự dẻo dai đàn hồi từ đó tạo thành các cơn đau. Hiệu quả khả quan của MSM chính là duy trì sự lưu thông của tế bào, làm tan biến các chất không tốt đối với tế bào, khiến nguồn dinh dưỡng vào cơ thể dễ dàng, phòng tránh tế bào chịu lực áp, từ đó sẽ cắt được các cơn đau.
thuốc bổ xương glucosamine Những bệnh nhân viêm khớp mỗi ngày sau khi bổ sung lượng MSM, sẽ giảm và trị được các bệnh viêm khớp.
thuoc bo khop glucosamineCác thành phần Wellesse Joint Movement Liquid Glucosamine kết hợp cần thiết, thành phần tự nhiên trong một công thức lỏng toàn diện để duy trì sức khỏe chung và bảo vệ sụn khớp từ việc vận động cơ thể hằng ngày.
thuốc bổ xương khớp glucosamine Thật tuyệt vời với công thức chất lỏng có thể dễ dàng hấp thụ vào cơ thể. Wellesse Joint Movement Liquid Glucosamine bổ sung MSM, Glucosamine chondroitin và collagen.
thuoc bo khop glucosamin cua my Các thành phần cần thiết được pha trộn với nhau theo một công thức chất lỏng, rất dễ uống.
thuoc bo khop glucosamin Vì khi chúng ta bổ sung bằng chất lỏng, các thành phần được hấp thụ vào máu có thể sẽ nhanh hơn so với bổ sung dạng viên hoặc bột.
thuoc bo xuong khop cua my Move Free Joint Health là hãng dược phẩm Hoa Kỳ đi đầu về các sản phẩm điều trị liên quan đến cơ và xương khớp.